Tin tức
Ngày 31 tháng 12, 2022

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU HỒ BỬU PETRO NGÀY 01/01/2023

HỒ BỬU PETRO thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu ngày 01/01/2023 lúc 00h00 (Vùng 1):

Ron 95: 21.800đ/l (Tăng 1.100đ/l)

E5 Ron 92: 21.020đ/l (Tăng 1.050đ/l)

DO: 22.150đ/l (Tăng 550đ/l)

KO: 22.160 đ/l (Tăng 330đ/l)

01.01.jpg