Tin tức
Ngày 01 tháng 02, 2024

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU HỒ BỬU PETRO NGÀY 01/02/2024

HỒ BỬU PETRO thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu ngày 01/02/2024 lúc 15h00 (Vùng 1):

Ron 95: 24.160đ/l (Tăng 760đ/lít)

E5 Ron 92: 22.910đ/l (Tăng 740đ/lít)

DO: 20.990đ/l (Tăng 620đ/lít)

KO: 20.920đ/l (Tăng 380đ/lít)

01.02.2024.png