Tin tức
Ngày 01 tháng 08, 2022

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU HỒ BỬU PETRO NGÀY 01/08/2022

HỒ BỬU PETRO thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu ngày 01/08/2022 lúc 15h00 (Vùng 1):

Ron 95: 25.600đ/l (Giảm 470đ/l)

E5 Ron 92: 24.620đ/l (Giảm 450đ/l)

DO: 23.900đ/l (Giảm 950đ/l)

KO: 24.530đ/l (Giảm 710đ/l)

01.08.2022.jpg