Tin tức
Ngày 01 tháng 11, 2022

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU HỒ BỬU PETRO NGÀY 01/11/2022

HỒ BỬU PETRO thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu ngày 01/11/2022 lúc 15h00 (Vùng 1):

Ron 95: 22.750đ/l (Tăng 410 đ/l)

E5 Ron 92: 21.870đ/l (Tăng 380 đ/l)

DO: 25.070đ/l (Tăng 290 đ/l)

KO: 23.780 đ/l (Tăng 120 đ/l)

01.11.2022.jpg