Tin tức
Ngày 01 tháng 12, 2022

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU HỒ BỬU PETRO NGÀY 01/12/2022

HỒ BỬU PETRO thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu ngày 01/12/2022 lúc 15h00 (Vùng 1):

Ron 95: 22.700đ/l (Giảm 1.080đ/l)

E5 Ron 92: 21.670đ/l (Giảm 1.000đ/l)

DO: 23.210đ/l (Giảm 1.590đ/l)

KO: 23.560 đ/l (Giảm 1.080đ/l)

01.12.2022.jpg