Tin tức
Ngày 10 tháng 11, 2021

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU HỒ BỬU PETRO NGÀY 10/11/2021

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU HỒ BỬU PETRO NGÀY 10/11/2021 HỒ BỬU PETRO thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dâu ngày 10/11/2021 lúc 15h00 (Vùng 1):

Ron 95: 24.990đ/l (Tăng 660/l)

E5 Ron 92: 23.660 (Tăng 550đ/l)

DO: 18.710đ/l (giữ nguyên)

KO: 17.630đ/l (giữ nguyên)

10-11.jpg