Tin tức
Ngày 11 tháng 08, 2022

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU HỒ BỬU PETRO NGÀY 11/08/2022

HỒ BỬU PETRO thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu ngày 11/08/2022 lúc 15h00 (Vùng 1):

Ron 95: 24.660đ/l (Giảm 940đ/l)

E5 Ron 92: 23.720đ/l (Giảm 900đ/l)

DO: 22.900đ/l (Giảm 1.000đ/l)

KO: 23.320đ/l (Giảm 1.210đ/l)

11.08.2022.jpg