Tin tức
Ngày 11 tháng 10, 2021

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU HỒ BỬU PETRO NGÀY 11/10/2021

HỒ BỬU PETRO thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu ngày 11/10/2021 lúc 15h00 (Vùng 1):

Ron 95: 22.870đ/l (Tăng 930đ/l)

E5 Ron 92: 21.680 (Tăng 970đ/l)

DO: 17.540đ/l (Tăng 960đ/l)

KO: 16.620đ/l (Tăng 980đ/l)

11.10.jpg