Tin tức
Ngày 11 tháng 11, 2022

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU HỒ BỬU PETRO NGÀY 11/11/2022

HỒ BỬU PETRO thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu ngày 11/11/2022 lúc 15h00 (Vùng 1):

Ron 95: 23.860đ/l (Tăng 1.110 đ/l)

E5 Ron 92: 22.710đ/l (Tăng 840 đ/l)

DO: 24.980đ/l (Giảm 90đ/l)

KO: 24.740 đ/l (Tăng 960 đ/l)

11.11.2022.jpg