Tin tức
Ngày 12 tháng 12, 2022

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU HỒ BỬU PETRO NGÀY 12/12/2022

HỒ BỬU PETRO thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu ngày 12/12/2022 lúc 15h00 (Vùng 1):

Ron 95: 21.200đ/l (Giảm 1.500đ/l)

E5 Ron 92: 20.340đ/l (Giảm 1.330đ/l)

DO: 21.670đ/l (Giảm 1.540đ/l)

KO: 21.900 đ/l (Giảm 1.660đ/l)

12.12.2022.jpg