Tin tức
Ngày 21 tháng 03, 2023

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU HỒ BỬU PETRO NGÀY 21/03/2023

HỒ BỬU PETRO thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu ngày 21/03/2023 lúc 15h00 (Vùng 1):

Ron 95: 23.030đ/l (Giảm 780đ/lít)

E5 Ron 92: 22.020đ/l (Giảm 780đ/lít)

DO: 19.300đ/l (Giảm 1.200đ/lít)

KO: 19.460đ/l (Giảm 1.250đ/lít)

21.03.2023.jpg