Tin tức
Ngày 21 tháng 07, 2022

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU HỒ BỬU PETRO NGÀY 21/07/2022

HỒ BỬU PETRO thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu ngày 21/07/2022 lúc 15h00 (Vùng 1):

Ron 95: 26.070đ/l (Giảm 3.600đ/l)

E5 Ron 92: 25.070đ/l (Giảm 2.710đ/l)

DO: 24.850đ/l (Giảm 1.740đ/l)

KO: 25.240đ/l (Giảm 1.100đ/l)

21.07.2022.jpg