Tin tức
Ngày 21 tháng 11, 2022

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU HỒ BỬU PETRO NGÀY 21/11/2022

HỒ BỬU PETRO thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu ngày 21/11/2022 lúc 15h00 (Vùng 1):

Ron 95: 23.780đ/l (Giảm 80đ/l)

E5 Ron 92: 22.670đ/l (Giảm 40đ/l)

DO: 24.800đ/l (Giảm 180đ/l)

KO: 24.640 đ/l (Giảm 100đ/l)

21.11.2022.jpg