Tin tức
Ngày 21 tháng 12, 2022

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU HỒ BỬU PETRO NGÀY 21/12/2022

HỒ BỬU PETRO thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu ngày 21/12/2022 lúc 15h00 (Vùng 1):

Ron 95: 20.700đ/l (Giảm 500đ/l)

E5 Ron 92: 19.970đ/l (Giảm 370đ/l)

DO: 21.600đ/l (Giảm 70đ/l)

KO: 21.830 đ/l (Giảm 70đ/l)

21.12.2022.jpg