Tin tức
Ngày 25 tháng 09, 2021

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU HỒ BỬU PETRO NGÀY 25/09/2021

HỒ BỬU PETRO thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu ngày 25/09/2021 lúc 15h00 (Vùng 1):

Ron 95: 21.940đ/l (Tăng 550đ/l)

E5 Ron 92: 20.710 (Tăng 570đ/l)

DO: 16.580đ/l (Tăng 560đ/l)

KO: 15.640đ/l (Tăng 560đ/l)

123.jpg