Tin tức
Ngày 25 tháng 11, 2021

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU HỒ BỬU PETRO NGÀY 25/11/2021

HỒ BỬU PETRO thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu ngày 25/11/2021 lúc 15h00 (Vùng 1):

Ron 95: 23.900đ/l (Giảm 1.090đ/l)

E5 Ron 92: 22.910 (Giảm 750đ/l)

DO: 18.380đ/l (Giảm 330đ/l)

KO: 17.190đ/l (Giảm 440đ/l)

260140908_479845686736557_27995589146072238_n.jpg