Tin tức
Ngày 25 tháng 12, 2021

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU HỒ BỬU PETRO NGÀY 25/12/2021

HỒ BỬU PETRO thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu ngày 25/12/2021 lúc 15h00 (Vùng 1):

Ron 95: 23.290đ/l (Tăng 490đ/l)

E5 Ron 92: 22.550đ/l (Tăng 470đ/l)

DO: 17.570đ/l (Tăng 240đ/l)

KO: 16.510đ/l (Tăng 190đ/l)

24.25.10.jpg