Tin tức
Ngày 26 tháng 10, 2021

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU HỒ BỬU PETRO NGÀY 26/10/2021

HỒ BỬU PETRO thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu ngày 26/10/2021 lúc 16h00 (Vùng 1):

Ron 95: 24.330đ/l (Tăng 1.460đ/l)

E5 Ron 92: 23.110 (Tăng 1.430đ/l)

DO: 18.710đ/l (Tăng 1.170đ/l)

KO: 17.630đ/l (Tăng 1.010đ/l)

248821000_1583566698642923_5083150249425911417_n.jpg