Tin tức
Ngày 30 tháng 01, 2023

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU HỒ BỬU PETRO NGÀY 30/01/2023

HỒ BỬU PETRO thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu ngày 30/01/2023 lúc 19h00 (Vùng 1):

Ron 95: 23.140đ/l (Tăng 990 đ/lít)

E5 Ron 92: 22.320đ/l (Tăng 970 đ/lít)

DO: 22.520đ/l (Tăng 890 đ/lít)

KO: 22.570đ/l (Tăng 770 đ/lít)

30.01.2023.jpg